Vroclav pre farebne hala stulecia

Hala Stulecia existuje v jednom z najsofistikovanejších a najmä klasických popráv, ktoré nás Wroclaw dal. Kto v štádiu pozornosti po metropole Minského Sliezska bude chorý vidieť jedinca z najoriginálnejších predstavení modernej stavby v Európe, by sa dnes mal tiež poistiť. Aká je sloboda tohto popravy? Hala Stulecia vo Vroclavi, uvedená na zozname UNESCO, je vynikajúcou témou z mnohých dôvodov. Sama existovala medzi prvými príkladmi moderny na svete, bola tiež prekvapená použitím železobetónu a vystavením tvrdej lastúry. Toto odolné predstavenie vratislavského organizátora Maxa Berga z osirelého rodokmenu potešilo prúd emócií. Centennial Hall, priekopnícke zrušenie, ktoré prežilo po rokoch medzinárodne. Dočasne súčasná pekelná rotunda je jednou z dominánt Dennyho Śląska a jednou z najdôležitejších predmostí v kalendári, ktoré sú takmer nejakým dobrodružstvom okolo Vroclavu. Hala Stulecia má tiež veľa vynikajúcich milovníkov zjednotenia a významné javy, submisívne a zdanlivo fyzické.