Nebezpecne oblasti s

Smernica ATEX v poľskom právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Dátové produkty sa používajú na výrobu v oblastiach vystavených nebezpečenstvu výbuchu. Príslušné výrobky musia spĺňať prísne požiadavky venované nielen bezpečnosti, ale aj ochrane zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

https://hemorho-s.eu/sk/HemorrhoSTOP - Najefektívnej¹í prírodný recept na hemoroidy!

Pri skúmaní ustanovení predmetného normatívneho aktu je úroveň bezpečnosti a okrem toho aj celý postup posudzovania s ním spojený, centrálne závislá od stupňa ohrozenia životného prostredia, v ktorom bude nástroj pôsobiť.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby sa s ním mohlo zaobchádzať v potenciálne výbušnej atmosfére. Ale v ktorých zónach sú? V prvom rade hovoríme o uhoľných baniach, kde existuje extrémne vysoké riziko výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX podrobne rozdeľuje vybavenie na kvalitu. Existujú dve z nich. V počiatočnej triede sa vyberajú zariadenia, ktoré sa používajú v banskom podzemí aj v priestoroch, ktoré môžu byť ohrozené výbuchom metánu. Druhá skupina je spojená so zariadeniami umiestnenými na budúcich miestach, ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné všeobecné požiadavky na všetky zariadenia na sedenie v oblastiach ohrozených výbuchom metánu / uhoľného prachu. Konkrétnejšie požiadavky sú dôležité a možno ich nájsť v harmonizovaných normách.

Malo by sa pamätať na to, že zariadenia podobné knihe v potenciálne výbušnej atmosfére by mali byť označené značkou CE. Za značkou by malo nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť veľké, viditeľné, silné a jednoduché.

Notifikujúci orgán preskúma celý systém kontrol alebo samotné nástroje v pláne, aby zabezpečil súlad s uplatniteľnými modelmi a požiadavkami smernice. Malo by sa tiež pamätať na to, že od 20. apríla 2016 sa súčasná smernica nahradí novým pravidlom ATEX 2014/34 / EÚ.