Moderne riesenia v logistickom obsahu

Preprava iných materiálov si vyžaduje použitie moderných metód v tejto oblasti. Medzi najznámejšie a aplikované v mnohých nových oblastiach, nápoje sú vibračné podávače.

Tieto zariadenia umožňujú prepravu hrudkovitých, práškových a suchých surovín, a to nie na príliš dlhé vzdialenosti. Ich dizajn však pokračuje v porovnaní viacerých podávačov v sériovej kombinácii, pričom takéto prístupy umožňujú dlhšie prepravné trasy.Ponuka výrobcu zahŕňa tri základné typy dopravníkov, ktorými sú: reťazové, pásové, valčekové a vibračné dopravníky.

Vibračný dopravník je prúdové zariadenie, v ktorom sa surovina pohybuje vďaka svojej zotrvačnosti. Veria v použitie asymetrie pohybu, pomalého tempa zdvíhania a rýchleho návratu robia produkt posunom. Preprava vykonávaná s použitím takýchto zariadení je možná v dôsledku použitia vibrátorov, ktoré sú rôzne vibračné frekvencie. Štruktúry týchto organizácií sú prispôsobené požiadavkám človeka a môžu byť bočné, horné alebo spodné. Využívanie avantgardných riešení umožní používanie zavesených a udržiavaných budov.

Vibračné dopravníky sú rôzne a majú spôsob napájania. Zariadenia navrhnuté výrobcami sú elektricky alebo pneumaticky poháňané. Obe tieto riešenia sa vyznačujú nízkou spotrebou energie, aj vzduchom, pričom sa znižuje hladina hluku.

Vibračné podávače sú a sú odoberané v líniách, kde je potrebné predsegregovať materiál, jeho chladenie alebo zahrievanie, zvlhčovanie alebo dehydratáciu. Široké uplatnenie umožňuje výrobcom týchto inštitúcií prispôsobiť svoje výrobky špecifickým potrebám zákazníka. Podmienené potom je to druh surovín, ktoré budú prepravované, efektívnosť a vzťahy, v ktorých budú použité.