Co pokladna po precitani

V poľštine je právnou povinnosťou - nielen poľskou - vyplniť všetky súhlasy pre registračné pokladnice. Každá transakcia, dokonca aj najmenšia, musí byť vyplnená za daňovú sumu, pretože z nej musí byť zaplatená DPH.

Keď si pre náš sklad zakúpime registračnú pokladňu, tento nákup podlieha špeciálnej službe, ktorá má v úmysle starať sa o záležitosti našej registračnej pokladnice. Registračné pokladnice v Krakove sú prostredím, v ktorom môžete získať všetky fiškálne zariadenia, ktoré sa najviac hodia pre konkrétne odvetvie. & nbsp; Zamestnanci takého obchodu a služby, ktorí sú až do posledného, ​​sú vhodní na zmenu výšky DPH naprogramovanej na sumu pri vstupe príslušných ustanovení, podľa ktorej sa zmení výška dane. Opravy na konci pokladnice môže vykonať iba autorizovaný servis.

Mass Extreme

Pokladnica je iba bežné vybavenie, ktoré sa môže poškodiť, takže každý, kto vykonáva obchodné alebo servisné činnosti a používa pokladňu, musí poznať pravidlá práce so zlou pokladnicou. Poškodená registračná pokladnica musí byť ľahko opraviteľná, pričom nemá konečný význam, ktorý faktor poškodenia existuje, ako aj to, ako táto škoda naďalej funguje v obchode. Môže sa napríklad stať, že je tlačiareň zlá, ktorá sa zobrazuje iba ako časť textu na účtenke. Neúplné potvrdenie však teraz môže byť dôvodom, aby daňový úrad vydal lístok pre spoločnosť, ktorá ho vydala!

Hneď ako zistíme poškodenie pokladnice, nemali by sme ju doma opravovať. Poškodené peniaze by sa mali dočasne vylúčiť z knihy obchodu a mali by sa získať z inej aktívnej registračnej pokladnice, a ak neexistujú, zatvorte obchod, kým sa zariadenie neopraví. Vzhľadom na to, že zlyhanie registračnej pokladnice môže brániť prevádzke celého obchodu, sú pokladničné služby mimoriadne ľahké a pokúšajú sa odstraňovať chyby pravidelne, t. J. V najrýchlejšom možnom čase. Je to po zistení akýchkoľvek chýb v postupe v registračnej pokladnici, nesmieme sa pokúsiť opraviť ju sami - mali by ste zavolať na službu a kontaktovať príchod servisného technika, alebo priamo vziať pokladňu do servisu, samozrejme po jej vypnutí a kvôli bezpečnosti. Tieto konania by sme mali vykonávať čo najjednoduchšie, aby sa chyba rýchlo napravila a aby sme mohli znovu použiť vklad v pokladni.