Registraene pokladne s dotykovou obrazovkou

Fiskálne zariadenia sa zvyèajne spájajú s výkonnými obchodnými re»azcami alebo supermarketmi, v ktorých je ich prítomnos» niekedy nevyhnutná. Zatiaµ predaj s ich úèas»ou teraz konèí v úplne zahranièných miestach, ako je